Wybierz obiekty
Odległości:
Berlin 180 km Zielona Góra 65 km
Dresden 150 km Wrocław 145 km
Praga 215 km Poznań 180 km
Przejścia graniczne
z Niemcami:
Przewóz 25 km Łęknica 40 km
Olszyna 40 km Zgorzelec 45 km
Tereny inwestycyjne podstrefy Inwestorzy Działki są bardzo korzystnie usytuowane w pobliżu autostrady A-18 Berlin - Wrocław, w obrębie węzła autostradowego IŁOWA i drogi wojewódzkiej nr 296 Kożuchów - Żagań - Lubań. Podstrefa Azalia usytuowana jest przy drodze powiatowej nr F1079 łączącej Iłowę z Koninem Żagańskim i dalej z Żaganiem. W związku z planowanym remontem autostrady A-18 przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad, zostanie wybudowany dojazd alternatywny z podstrefy Azalia do węzła autostradowego IŁOWA. Drogi Przez tereny inwestycyjne przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia WN 220kV, 110 kV i średniego napiecia SN 20 kV. Aktualnie istnieje rezerwa mocy przyłączeniowej w wys. ok. 1 MW. Dodatkowe zaopatrzenie w energię elektryczną może nastąpić poprzez wybudowanie stacji transformatorowej, warunki zasilania do uzgodnienia z Rejonem Energetycznym w Żarach. Sieci energetyczne Istnieje możliwość wybudowania stacji redukcyjnej o wydajności max 7 000 m3/h gazu ziemnego, podłączonej do przebiegającego przez działki gazociągu wysokiego ciśnienia GZ 41,5. Warunki budowy stacji do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym w Zgorzelcu. Gazociągi Wybudowana sieć wodociągowa zasila całą Strefę Aktywności Gospodarczej. Stacje uzdatniania wody bazujące na studniach głębinowych posiadają rezerwę produkcyjną w wysokości 450 m3 na dobę. Woda Wybudowana sieć kanalizacji podciśnieniowej jest podłączona do istniejącego systemu kanalizacyjnego miasta Iłowa. Miejska oczyszczalnia ścieków dysponuje rezerwą 300 m3 na dobę. Kanalizacja Wybudowana sieć kanalizacji deszczowej (kanały grawitacyjne wraz z uzbrojeniem) oraz zbiornik retencyjny wód deszczowych. Kanalizacja deszczowa